Osnove računarskih mreža

pilOvaj odlični materijal o osnovama računarskih mreže daje nastavnicima informatike pažljivo pripremljene materijale za učenike: kroz slikovito predstavljenu teoriju i mnoštvo praktičnih vežbi se gradi znanje učenika o računarskim mrežama, od osnova o korišćenju elektronske pošte i interneta, do naprednih teme kao što su planiranje i pravljenje računarske mreže. Materijale za učenike prate nastavnički materijali sa svim pratećim objašnjenjima, vežbama i primerom testa za učenike, koji pomažu nastavniku da lakše i brže napravi kvalitetnu pripremu za nastavu. Obrazovni materijal za učenike ima šest poglavlja, sa pratećim objašnjenjima vežbama za učenike i objašnjenjima i testovima za nastavnike za svih šest poglavlja:

Continue reading

Održavanje školske računarske mreže

pilOdržavanje školske računarske mreže može biti dobra praksa za učenike koji, uz pomoć nastavnika, u okviru nastave informatike, stručne prakse učenika ili školske sekcije stiču osnovna znanja kaja će im pomoći da sami održavaju računare u svojoj kući, ili manje računarske mreže u okviru posla kojim će se po završetku škole baviti. Ovo je obrazovni materijal koji učenicima i nastavnicima predstavlja osnove teorije računarske mreže i postupak konfiguracije i održavanja “peer-to-peer“ mreže pod Windows XP operativnim sistemom.Nastavnicima su na raspolaganju prateći materijali koji će im omogućiti da učenike podrže u učenju i da organizuju učeničku službu za održavanje školske računarske mreže koja će biti korisna pomoć u školi i dobra svakodnevna praksa učenicima.

Continue reading

Virtuelizacija u računarskoj učionici

pilJedan od koncepata organizacije računarske učionice je i podizanje virtuelne mašine pod kojom će učenici isključivo raditi, uz pomoć Virtual PC-a koji je besplatni Microsoft-ov softverski proizvod koji omogućava virtuelizaciju. Virtual PC i koncept virtuelizacije je izuzetno korisna mogućnost svima koji demonstriraju, podučavaju ili žele jednostavno da probaju ili testiraju nov softver – beta verzije na brz i bezbedan način. Virtualna mašina ni na koji način ne utiče na operativni sistem domaćina, bez obzira šta se na nju instalira i proba. Često se upotrebljava u edukativne svrhe, testiranje funkcionisanja softvera na različitim operativnim sistemima, gde je od velikog značaja “Undo” opcija.

Continue reading