Online seminar Održavanje računarskih mreža

pilKroz svoj program Partner u učenju Microsoft pruža pomoć u stručnom usavršavanju nastavnika i osavremenjavanju obrazovnih programa, radi unapređenja nastave i procesa učenja. Kroz partnerstvo sa Elektronskim fakultetom u Nišu, objedinjujući resurse i praktična znanja, nastavnicima u Republici Srbiji omogućen je kvalitetan i besplatan kurs o održavanju školskih računarskih mreža. Kroz ovaj akreditovani program stručnog usavršavanja, nastavnici su osposobljeni za umrežavanje računara. instalaciju i konfiguraciju WindowsXP operativnog sistema, upotrebu Steady State

Continue reading

Osnove računarskih mreža

pilU računarskoj učionici centra za razvoj i primenu nauke, tehnologije i informatike u Novom Sadu, 13.12. i 14.12.2008. godine, uz podršku kompanije Microsoft, održan je program stručnog usavršavanja nastavnika “Osnove računarskih mreža”. Polaznici programa obnovili su svoja teoretska i praktična znanja i veštine i razmenili iskustva o novinama u svetu računarskih komunikacija. Program je akreditovan od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i polaznicima je doneo 16 sati stručnog usavršavanja. Polaznici su na poklon dobili knjige Osnove računarskih mreža i Održavanje školske računarske mreže u izdanju kompanije CET i Microsoft programa Partner u učenju, a Vi te knjige možete preuzeti u PDF formatu u sekciji RESURSI ovog bloga.

Continue reading