Održano je finale RAF Challenge 2013

competitionOdržano je finale petog informatičkog takmičenja za učenike srednjih škola RAF Challenge 2013, koje organizuju Društvo matematičara Srbije i Računarski fakultet iz Beograda. Ove godine učenici su se takmičili u dve kategorije. Prva, u kojoj je zadatak bio napraviti prezentaciju na temu “Računarstvo u oblaku”, i druga, gde su učenici na slobodnu temu mogli da naprave igricu ili flash animaciju. Na finale takmičenja pozvano je 30 srednjoškolaca iz Srbije, a treću nagradu u prvoj kategroriji osvojio je učenik Stevan Petrov.

Continue reading