MS PowerPoint 2010 u nastavi

MicrosoftElektronski fakultet u Nišu , u saradnji sa kompanijom Microsoft softver d.o.o. organizuje letnju on-line školu Microsoft PowerPointa za polaznike sa određenim predznanjem. U okviru kursa će se obrađivati tehnike koje se često na ostalim kursevima zanemaruju. Nastava će se odvijati isključivo video konferencijskom vezom, a od polaznika će se zahtevati aktivno učešće i odrađivanje unapred definisanih zadataka. Stručno usavršavanje se realizuje kao kombinovana nastava – deo aktivnosti učenja se obavlja na mreži a deo aktivnosti na kojima nastavnik treba da bude prisutan se odvija uživo.

Continue reading