Održana je stručna tribina za nastavnike u amfiteatru gimnazije

PresentationSavez učitelja Republike Srbije je akreditovao program Stručne tribine sa ciljem kontinuiranog razvoja profesionalnih kompetencija zaposlenih u proveti kroz koordiniranu saradnju sa stručnim saradnicima različitih institucija obrazovanja. Ova tribina ima za cilj osnaživanje nastavničkih kompetencija za primenu novog Pravilnika o stalnom stručnom usavršavanju i sticanju zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika (objavljen 27.9.2013, Službeni glasnik RS 85/13) i za kvalitetno planiranje profesionalnog razvoja.

Continue reading

Održan je seminar Dostignuća mladih u Srbiji u Školskom centru “Nikola Tesla”

DostignucaMladihU prostorijama Školskog centra “Nikola Tesla” u Vršcu održan je seminar Dostignuća mladih u Srbiji u periodu od 07.02.2014. do 09.02.2014. godine. Seminar je akreditovan i uvršten u Katalog programa stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika na 24 sata. Autor seminara je Darko Radičanin, izvršni direktor organizacije Dostignuća mladih u Srbiji, Beograd, a vlasnik intelektualne svojine nad predloženim programima Junior Achievement Worldwide, globalna organizacija za obrazovanje mladih u preduzetništvu, osnovana 1919. godine u SAD.

Continue reading