Java Fundamentals – Virtual Training and In-class Training

OracleU školskoj 2014/15 godini zakazano je nekoliko besplatnih obuka Oracle Akademije u Srbiji koje su deo programa Introduction to Computer Science za srednje škole i fakultete.

Registracija za Java Fundamentals kurs traje od 01.11.2014. do 23.03.2015. On-line obuka počinje 06.04.2015., a obuka u učionici održaće se 12.06. i 13.06.2015. godine.

Continue reading

Database Design and Programming with SQL – Virtual Training and In-class Training

OracleU školskoj 2014/15 godini zakazano je nekoliko besplatnih obuka Oracle Akademije u Srbiji koje su deo programa Introduction to Computer Science za srednje škole i fakultete. Registracija za prvi termin Database Design and Programming with SQL kursa traje od 01.11. do 16.11.2014. On-line obuka počinje 01.12.2014., a obuka u učionici održaće se od 20.02. do 22.02.2015. godine. Registracija za drugi termin Database Design and Programming with SQL kursa traje od 01.11.2014. do 09.02.2015. On-line obuka počinje 23.02.2015., a obuka u učionici održaće se od 15.05. do 15.05.2015.

Continue reading

Java Programming – Virtual Training and In-class Training

OracleU školskoj 2014/15 godini zakazano je nekoliko besplatnih obuka Oracle Akademije u Srbiji koje su deo programa Introduction to Computer Science za srednje škole i fakultete. Registracija za prvi termin Java Programming kursa traje od 25.10. do 10.11.2014. On-line obuka počinje 24.11.2014., a obuka u učionici održaće se 06.02. i 07.02.2015. godine. Registracija za drugi termin Java Programming kursa traje od 01.11.2014. do 05.01.2015. On-line obuka počinje 19.01.2015., a obuka u učionici održaće se 27.03. i 28.03.2015.

Continue reading