Java Fundamentals – Virtual Training and In-class Training

OracleU školskoj 2014/15 godini zakazano je nekoliko besplatnih obuka Oracle Akademije u Srbiji koje su deo programa Introduction to Computer Science za srednje škole i fakultete.

Registracija za Java Fundamentals kurs traje od 01.11.2014. do 23.03.2015. On-line obuka počinje 06.04.2015., a obuka u učionici održaće se 12.06. i 13.06.2015. godine.

Prijave:

Prijave se vrše lično na sajtu Oracle Akademije. Ukoliko već imate nalog, samo se prijavite na željeni kurs. Ukoliko nemate nalog, kreirajte ga, pa se onda prijavite na željeni kurs. Nastavnik se prijavljuje lično, ali treba da ima saglasnost svog direktora i podatke o direktoru.

Obuka:

Obuka traje 10 nedelja on-line i obavezno 2 dana u učionici u Beogradu. Kako je kurs kreiran za nastavnike koji su već zaposleni, ne zahteva više od nekoliko sati rada/učenja nedeljno. Akademija šalje pozivno pismo sa kojim može da se pravda odsustvo sa posla u petak. Samo nastavnici koji prođu kompletnu obuku dobijaju sertifikat i mogućnost da isti kurs drže svojim učenicima. Materijali za učenje su na engleskom, ali je obezbeđena podrška instruktora na srpskom jeziku i tokom obuke i kasnije.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s