Intervju sa autorom bloga – organizovalo Udruženje e-Razvoj

Posted on Updated on

interviewe-Razvoj: Cenjeni ste i omiljeni profesor informatike u školskom centru „Nikola Tesla“ u Vršcu. Molimo Vas da članove Udruženja e-Razvoj i sve one koji prate rad ovog poslovnog udruženja, upoznate sa najvažnijim detaljima Vaše profesionalne karijere.

Velimir Radlovački: Računare sam zavoleo kao klinac kada sam za kraj II razreda osnovne škole dobio ZX Spectrum 48K.

Nakon osnovne škole upisao sam elektrotehnički smer u Srednjoj tehničkoj školi u Vršcu i oktobra 1995. godine informatički smer na Tehničkom fakultetu „Mihajlo Pupin“ u Zrenjaninu. Septembra 1999. godine, kao apsolvent, počeo sam da radim kao profesor računarske grupe predmeta u Srednjoj tehničkoj školi „Nikola Tesla“ u Vršcu – danas Školskom centru „Nikola Tesla“. U međuvremenu sam regulisao vojnu obavezu, diplomirao i bio aktivan u mnogim dešavanjima vezanim za moju struku, onoliko koliko je to bilo moguće za jednog srednjoškolskog profesora koji ne živi u Beogradu. Danas su mi računari i hobi i posao.

e-Razvoj: Kakvo je stanje, ali i perspektiva nastave informatike u osnovnom i srednjem obrazovanju Srbije?

Velimir Radlovački: Trenutno u osnovnom obrazovanju informatike ima jako malo. Neki sadržaji dostupni su u okviru predmeta Tehničko i informatičko obrazovanje, a ostali, u okviru izbornog predmeta Informatika i računarstvo. Tu veliki problem vidim u nerazumevanju pojmova informatičke pismenosti, primene informaciono-komunikacionih tehnologija u drugim oblastima i informatike kao nauke. Mnogi te pojmove mešaju i ne poznaju oblasti kojima se informatika bavi, a koje su tražene na tržištu rada.

U srednjim školama situacija je bolja i kreće se iz početka. Svi srednjoškolci u Srbiji dobijaju osnove informatičke pismenosti u okviru predmeta Računarstvo i informatika, čiji se sadržaji podudaraju sa ECDL start modulima. Nakon toga, u zavisnosti od područja rada i smera, nastavljaju ili ne nastavljaju dalje sa informatičkim obrazovanjem. Treba pomenuti postojanje pro-informatičkih smerova na području rada elektrotehnika i smerove na drugim područjima rada gde se dosta primenjuju informaciono-komunikacione tehnologije u struci. U budućnosti bih voleo da vidim novo područje rada u srpskom školstvu koje se zove „Informaciono-komunikacione tehnologije“ i koje bi bilo orijentisano isključivo ka IKT oblastima, a ne ka primeni IKT-a u drugim oblastima. Što se tiče nastavnog kadra i opreme, takvo područje rada moglo bi odmah da se implementira u većini elektrotehničkih škola i školskih centara u Srbiji. Time bi jedina grana privrede u kojoj danas ima posla – IT industrija – dobila kadrove na radnim mestima koja ne zahtevaju akademska zvanja.

e-Razvoj: Čest ste učesnik i predavač na mnogim informatičkim skupovima. Koja oblast IT-a Vas posebno zanima?

Velimir Radlovački: Od kupovine prvog 9600 Kb/s modema i logovanja na BBS, oblasti koje me najviše zanimaju su računarske mreže i bezbednost. Svedoci smo ekspanzije korišćenja mobilnih uređaja i razvoja IoT. Sve se umrežava, a dečije bolesti koje smo prebrodili sa personalnim računarima, ponovo se javljaju u raznim gedžetima i uređajima sposobnih da komuniciraju na mreži. Proizvođači tih uređaja često ugrađuju nebezbedna rešenja, ne implementiraju enkripciju saobraćaja i zarad komfora potrošača povećavaju površinu za zlonamerne napade. Na stručnim konferencijama (DefCon, BlackHat, ShmooCon i dr.) i u medijima, imali ste priliku da vidite da su danas na udaru zlonamernih napadača razne „stvari“ od medicinskih pomagala do automobila! Jedan od ključnih trenutaka u informatičkom dobu je svakako otkrovljenje Edwarda Snowdena. Postali smo svesni da privatnost korisnika interneta ne postoji i da se ugrožava zarad raznih ciljeva – od legitimnih, ako takvi uopšte postoje, preko finansijskih, do zlonamernih.

Zbog svega toga, mislim da će uskoro postati aktuelna i pravna regulativa u IT svetu koja postoji, ali se retko koristi. Drugim rečima, u paleti alatki sistem administratora moraće se naći i advokat.

e-Razvoj: Da li je teško prenositi znanje u oblasti IT-a učenicima kojima Vi predajete?

Velimir Radlovački: Zavisi. Sada dolaze generacije koje ne poznaju svet bez računara i mobilnih telefona. Neki sadržaji su im bliski i usvajaju ih jako lako (rad u korisničkim programima); neki se ne mogu lako usvojiti jer zahtevaju razumevanje i vežbanje (programiranje); a neki zahtevaju i teoretska znanja i primenu tih znanja.

e-Razvoj: Da li ste zadovoljni svojim radom i statusom kao profesor u školskom centru?

Velimir Radlovački: Ovo je zapravo pitanje na koje može da vam odgovori bilo koji prosvetni radnik u osnovnoj ili srednjoj školi u Srbiji. Prosveta jeste potcenjena u Srbiji i posmatra se kao trošak, a ne kao ulaganje. Toga su svi svesni i rešenje se ne nazire u bližoj budućnosti.

Što se moje škole tiče, mogu da kažem da sam prezadovoljan i odnosom prema učenicima i prema kolegama i prema radu uopšte. Iako smo samo jedna mala srednja škola u Vršcu, u malom Vojvođanskom mestu, imamo sjajne učenike sa kojima postižemo izuzetne rezultate. Naravno, veliku ulogu u svemu tome igraju moje kolege koje se izuzetno trude da uvedu inovacije u nastavu, daju učenicima praktična znanja i što bolje ih pripreme za dalje školovanje u struci ili za rad. Mnogi su aktivni u strukovnim udruženjima, učestvuju kao predavači na seminarima i konferencija, raznim stručnim komisijama itd. Ne znam koliko škola u Srbiji može da se pohvali sa takvim nastavnim kadrom.

I menadžment škole i profesori trude se da učenicima obezbede što bolje uslove za učenje i rad i ostvare što bolju saradnju sa svim institucijama i sa privredom. U školi imamo pet računarskih kabineta, kabinete sa mašinama i opremom za elektrotehniku i mašinstvo, takođe, rade razne sekcije, učeničke kompanije i dr. Školski objekat se uređuje, naravno, onoliko koliko finansijski možemo sve to da podržimo.

e-Razvoj: Upoznajte nas malo detaljnije o značaju i statusu projekta uvođenja jedinstvenog informacionog sistema obrazovanja u Srbiji.

Velimir Radlovački: Ovo nije prvi pokušaj uvođenja informaciononog sistema obrazovanja kod nas. U Vojvodini je već postojao ŠkolaPak (baza podataka i aplikacija za MS DOS), zatim EiS (baza podataka i aplikacija za MS Windows) na nivou cele Republike Srbije i sada se razvija web aplikacija (PHP/MySQL). Predhodna dva rešenja objedinjavala su podatke iz više škola eksportom baza i slanjem poštom putem 3.5″ disketa (posle i CD-a) ili internetom putem nebezbedne FTP konekcije, a funkcionisanje sistema zavisilo je od ispravnosti računara i operativnog sistema u školi. Po mom mišljenju prve dve koncepcije SkolaPak i EiS bile su zastarele u startu i osuđene na propast.

Sada se krenulo sa web aplikacijom u vidu centralizovane baze podataka kojoj se može pristupiti sa svakog uređaja koji poseduje web browser bez obzira na operativni sistem, što je jedini način da ovaj projekat uspe! Do sada je implementiran deo o zaposlenima u obrazovanju (tzv. CENUS), a pretpostavljam da se radi na drugom delu (o učenicima, odeljenjima, nastavi i dr). To je ogroman posao, obzirom na broj obrazovnih profila i smerova u srednjim školama i pravnoj regulativi koja postoji u obrazovanju. Sve treba uneti u informacioni sistem, a sva pravila, kojih nije malo, modelovati i implementirati. Nadam se da će ovaj informacioni sistem zaživeti i biti od koristi i Ministarstvu prosvete i školama. 

e-Razvoj: Šta mislite o online obrazovanju?

Velimir Radlovački: Ja online obrazovanje koristim kao vid svog stručnog usavršavanja. Trenutno pohađam kurs Oracle akademije „Database Programming with PL/SQL“ koji nije akreditovan kao program stručnog usavršavanja nastavnika u Srbiji, ali je više nego koristan za svakog informatičara. Postoji mnoštvo besplatnih masovnih online kurseva koji su odlični, realizovano je mnogo online programa stručnog usavršavanja nastavnika u kojima sam učestvovao i kao polaznik i kao predavač i ne vidim razlog da takav vid usavršavanja ne postane redovan.

Ako mislite na realizaciju formalnog obrazovanja putem online platformi za učenje, mislim da bi on mogao da reši neke ekstremne slučajeve poput fizičke nedostupnosti škole ili medicinskih problema koji ne dozvoljavaju učeniku da bude prisutan u školi i sl. Ono što zagovornicima ovakvog vida obrazovanja treba da bude jasno je da online obrazovanje ne može nikad zameniti klasičnu školu, da video lekcije i tekstovi na internetu ne mogu zameniti nastavnika i da je socijalizacija učenika nemoguća online. Online obrazovanje može samo biti jedan od odličnih alata nastavnika da realizuje svoju nastavu na daljinu.

e-Razvoj: Kakav je Vaš stav o ECDL-u?

Velimir Radlovački: ECDL je sertifikat koji identifikuje osnovno informatičko obrazovanje građana. Nastao je na inicijativu EU i primenjuje se u više od 100 zemalja. U srednjim stručnim školama, program nastavnog predmeta Računarstvo i informatika u prvom razredu poklapa se sa programom obuke za ECDL start sertifikat. Nakon konferencije i seminara „Upotreba evropskih standarda u informatičkom obrazovanju“ u martu 2015. godine u Beogradu, moja škola se registrovala kao ECDL test centar, a nekoliko mojih kolega i ja kao akreditovani ECDL ispitivači. Sve to uradili smo da bi našim učenicima koji imaju visoke ocene iz Računarstva i informatike mogli da obezbedimo ECDL sertifikat bez plaćanja obuke i polaganja ispita. Pored toga, završili smo i neke kurseve Oracle akademije, tako da zainteresovani učenici mogu u školi besplatno pohađati obuku i steći sertifikate Oracle programa Introduction to Computer Science.

Sam ECDL sertifikat je neophodan svima koji se ne bave profesionalno informacionim tehnologijama, a na radnom mestu koriste računar. Obzirom da težimo ka članstvu u EU, siguran sam da će ECDL postati obavezan na mnogim radnim mestima kao dokaz da je zaposleni prošao određeni vid informatičke obuke. U mojoj školi, većina zaposlenih je prošla kroz neke akreditovane ECDL programe za stručno usavršavanje nastavnika i veliki deo administracije prebacili smo iz papirne u elektronsku formu (nastavne planove, izveštaje i sl.).

e-Razvoj: Da li ste zadovoljni stepenom osnovnog informatičkog znanja građana Srbije?

Velimir Radlovački: Ja bih na ovo pitanje odgovorio pitanjima: na kom mestu se Srbija nalazi (u regionu, Evropi ili svetu) sa aspekta korišćenja informaciono-komunikacionih tehnologija u privredi, državnom/društvenom sektoru?; koliko se ulaže u razvoj informatike u tim sektorima i u informatičko obrazovanje građana?

Naravno, odgovor je da nisam zadovoljan. IT obrazovanje i korišćenje IT tehnologija otvaraju vrata poslodavaca, stvaraju šansu za samozapošljavanjem ili za ostvarivanjem neke zarade online. Svaki radno sposoban građanin Srbije morao bi da zna da samostalno pripremi i ažurira svoj CV, koristi osnovni skup programa za rad na računaru, snalazi se na internetu i ispravno koristi servise interneta, koristi usluge elektronskog poslovanja itd. Mnogima ni usluge, ni znanje, ni tehnologija nisu dostupni.

e-Razvoj: Koliko poznajete aktivnosti Udruženja e-Razvoj i šta mislite o takvom vidu poslovnog okupljanja i delovanja?

Velimir Radlovački: Upoznat sam sa aktivnostima Udruženja putem obaveštenja koje lično dobijam, sa postova sa socijalnih mreža, članaka na web sajtu i blogu udruženja itd. Mislim da se druženja i skupovi uživo ne mogu nikada zameniti virtuelnim, ali mi je veliki problem putovanje do Beograda i nazad, naročito radnim danima. Možda bi se mogle organizovati i online zajednice prema sferama delovanja članova i prijatelja udruženja u vidu foruma ili grupa na socijalnim mrežama. Na taj načim bi se lakše povezali ljudi iz obrazovanja sa privrednicima, naročito iz srednjih stručnih škola, visokih škola i sa fakulteta u cilju saradnje i ostvarivanja obostranih interesa.

Intervju pripremio i vodio:
Slobodan Krstić
Predsednik Udruženja e-Razvoj

IZVOR:

Blog e-Razvoj

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s