Objavljen je 41. broj časopisa LiBRE!

LiBRE! časopisLiBRE! je nekomercijalni časopis o slobodnom softveru na srpskom jeziku iza koga stoji grupa entuzijasta okupljenih oko jedne ideje. Ta ideja podrazumeva nesebično deljenje znanja u cilju približavanja slobodnog softvera običnim ljudima koji nisu programeri ali takođe obezbeđuje i izvesnu količinu informacija namenjenu programerima i naprednijim korisnicima računara. Cilj ovog časopisa je da dostigne ugled kod domaće (a delom i regionalne) publike i da bude jedan od omiljenih izvora informisanja u svetu slobodnog softvera.

Continue reading “Objavljen je 41. broj časopisa LiBRE!”

Advertisements

2015 in review

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2015 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

A New York City subway train holds 1,200 people. This blog was viewed about 6,400 times in 2015. If it were a NYC subway train, it would take about 5 trips to carry that many people.

Click here to see the complete report.

Objavljen je broj 170 časopisa Internet Ogledalo

internet_ogledalo

Kraj go­di­ne ne­ka­ko stig­ne br­že ne­go što se na­da­mo i što ga oče­ku­je­mo. Sta­ra 2015. go­di­na la­ga­no za­tva­ra vra­ta za sobom, dok nam na glav­nom ula­zu već ku­ca no­va  2016. u ko­joj će­mo po­ku­ša­ti da ura­di­mo sve ono što je osta­lo ne­do­vr­še­no u sta­roj, a za­po­če­će­mo i ne­ke no­ve stva­ri, sa ma­lo vi­še is­ku­stva, mu­dr­o­sti i zna­nja, iz­be­ga­va­ju­ći one po­greš­ne po­te­ze ko­je smo, iz ne­zna­nja ili pre­vi­dom, pra­vi­li u sta­roj go­di­ni.

Continue reading “Objavljen je broj 170 časopisa Internet Ogledalo”

Uručena priznanja Diskobolos 2015

jisaU svečanoj atmosferi Starog dvora, Skupštine grada Beograda dana 10.12.2015. uručene su ovogodišnje nagrade Diskobolos za najuspešnija ostvarenja zasnovana na upotrebi informatičkih tehnologija u svim sferama privrede i neprivrede. Ceremoniju je otvorio zamenik gradonačelnika, gosp. Andreja Mladenović, a prisutnima su se obratili i potpredsednik Evropskog saveta za informatiku, Đorđe Dukić, zatim Pomoćnik ministra za trgovinu, turizam i telekomunikacije Sava Savić kao i Pomoćnik ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Snežana Marković.

Continue reading “Uručena priznanja Diskobolos 2015”

Hour of Code radionice sa studentima iz Met Laba uz podršku kompanije Microsoft Srbija

MicrosoftOve nedelje u računarskim kabinetima Školskog centra “Nikola Tesla” održavale su se Hour of Code radionice, sa ciljem promocije programiranja učenicima koji ga ne uče tokom redovnog školovanja. Danas, 11.12.2015. godine, u periodu od 13 do 14 časova, jednu radionicu održali su studenti iz organizacije Met Lab u saradnji sa Univerzitetom Metropolitan i kompanijom Microsoft Srbija.

Continue reading “Hour of Code radionice sa studentima iz Met Laba uz podršku kompanije Microsoft Srbija”

Diskobolos za nastavnike informatike

jisaJISA (informatički savez Srbije) u saradnji sa UPIS (udruženjem profesora informatike Srbije), PDIS (pedagoškim društvom informatičara Srbije) i Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije, ustanovio je nagradu “DISKOBOLOS ZA NASTAVNIKE” sa željom potsticanja informatičkog obrazovanja u gimnazijama i srednjim školama, obzirom na krucijalni uticaj informatike na ekonomičnost administracije, poslovanja i dalji privredni razvoj.

Continue reading “Diskobolos za nastavnike informatike”

Novi resursi za Hour of Code

codeVeć sam pisao o razlozima zašto bi trebali da organizujete Hour of Code događaj u svojoj školi (ili drugoj ustanovi koja za to ima uslove). Osim resursa, kreiranih od strane neprofitne organizacije code.org, na internetu možete pronaći još mnogo sličnih – čak i na srpskom jeziku! Takođe, možete pronaći više “obuka” za nastavnike, odnosno domaćine događaja, koje se bave temama iz programiranja ili “računarskog razmišljanja”.

Continue reading “Novi resursi za Hour of Code”