Objavljen je 41. broj časopisa LiBRE!

LiBRE! časopisLiBRE! je nekomercijalni časopis o slobodnom softveru na srpskom jeziku iza koga stoji grupa entuzijasta okupljenih oko jedne ideje. Ta ideja podrazumeva nesebično deljenje znanja u cilju približavanja slobodnog softvera običnim ljudima koji nisu programeri ali takođe obezbeđuje i izvesnu količinu informacija namenjenu programerima i naprednijim korisnicima računara. Cilj ovog časopisa je da dostigne ugled kod domaće (a delom i regionalne) publike i da bude jedan od omiljenih izvora informisanja u svetu slobodnog softvera.

Continue reading

2015 in review

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2015 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

A New York City subway train holds 1,200 people. This blog was viewed about 6,400 times in 2015. If it were a NYC subway train, it would take about 5 trips to carry that many people.

Click here to see the complete report.

Objavljen je broj 170 časopisa Internet Ogledalo

internet_ogledalo

Kraj go­di­ne ne­ka­ko stig­ne br­že ne­go što se na­da­mo i što ga oče­ku­je­mo. Sta­ra 2015. go­di­na la­ga­no za­tva­ra vra­ta za sobom, dok nam na glav­nom ula­zu već ku­ca no­va  2016. u ko­joj će­mo po­ku­ša­ti da ura­di­mo sve ono što je osta­lo ne­do­vr­še­no u sta­roj, a za­po­če­će­mo i ne­ke no­ve stva­ri, sa ma­lo vi­še is­ku­stva, mu­dr­o­sti i zna­nja, iz­be­ga­va­ju­ći one po­greš­ne po­te­ze ko­je smo, iz ne­zna­nja ili pre­vi­dom, pra­vi­li u sta­roj go­di­ni.

Continue reading

Uručena priznanja Diskobolos 2015

jisaU svečanoj atmosferi Starog dvora, Skupštine grada Beograda dana 10.12.2015. uručene su ovogodišnje nagrade Diskobolos za najuspešnija ostvarenja zasnovana na upotrebi informatičkih tehnologija u svim sferama privrede i neprivrede. Ceremoniju je otvorio zamenik gradonačelnika, gosp. Andreja Mladenović, a prisutnima su se obratili i potpredsednik Evropskog saveta za informatiku, Đorđe Dukić, zatim Pomoćnik ministra za trgovinu, turizam i telekomunikacije Sava Savić kao i Pomoćnik ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Snežana Marković.

Continue reading

Hour of Code radionice sa studentima iz Met Laba uz podršku kompanije Microsoft Srbija

MicrosoftOve nedelje u računarskim kabinetima Školskog centra “Nikola Tesla” održavale su se Hour of Code radionice, sa ciljem promocije programiranja učenicima koji ga ne uče tokom redovnog školovanja. Danas, 11.12.2015. godine, u periodu od 13 do 14 časova, jednu radionicu održali su studenti iz organizacije Met Lab u saradnji sa Univerzitetom Metropolitan i kompanijom Microsoft Srbija.

Continue reading

Diskobolos za nastavnike informatike

jisaJISA (informatički savez Srbije) u saradnji sa UPIS (udruženjem profesora informatike Srbije), PDIS (pedagoškim društvom informatičara Srbije) i Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije, ustanovio je nagradu “DISKOBOLOS ZA NASTAVNIKE” sa željom potsticanja informatičkog obrazovanja u gimnazijama i srednjim školama, obzirom na krucijalni uticaj informatike na ekonomičnost administracije, poslovanja i dalji privredni razvoj.

Continue reading

Novi resursi za Hour of Code

codeVeć sam pisao o razlozima zašto bi trebali da organizujete Hour of Code događaj u svojoj školi (ili drugoj ustanovi koja za to ima uslove). Osim resursa, kreiranih od strane neprofitne organizacije code.org, na internetu možete pronaći još mnogo sličnih – čak i na srpskom jeziku! Takođe, možete pronaći više “obuka” za nastavnike, odnosno domaćine događaja, koje se bave temama iz programiranja ili “računarskog razmišljanja”.

Continue reading