Objavljen je broj 175 časopisa Internet Ogledalo

Uvodnik IO 175: Vlasnici malih i srednjih preduzeća obično misle da im je security koji štiti velika preduzeća daleko van domašaja u smislu troškova i kompleksnosti. Međutim, nedavne promene u pejzažu pretnji navode ih da ponovo razmisle o svojim bezbednosnim strategijama. Sajber kriminalci su jednaki oportunisti koji iskorišćavaju slične taktike koje se koriste u većim preduzećima da bi targetirali manja. Sada i mala preduzeća  moraju da imaju veliku zaštitu, upozorava Donald Meyer, direktor marketinga u Check Pointovom data centru.

Continue reading