Godišnja Nagrada “Nikola Brašovan” najboljim prosvetnim radnicima na teritoriji grada Vršca

vrsacKao poseban vid društvenog priznanja najboljim prosvetnim radnicima na teritoriji grada Vršca, Statutom Grada Vršca ustanovljena je godišnja Nagrada “Nikola Brašovan”. Nagrada se dodeljuje prosvetnom radniku, koji je postigao značajna ostvarenja u vaspitno-obrazovnom radu na područjima: nastave, rada sa obdarenim učenicima i učenicima koji zaostaju u savladavanju nastavnog gradiva, slobodnih aktivnosti učenika, stručnog usavršavanja saradnika, profesionalne orijentacije učenika, saradnje sa roditeljima, kulturne i javne delatnosti i saradnje sa užom i širom društvenom zajednicom.

U kongresnoj dvorani „Centra Milenijum“ održana je Svetosavska akademija, koju je ove godine organizovala Poljoprivredna škola iz Vršca. Na svečanosti su uručene godišnje nagrade „Nikola Brašovan“ i to prosvetnim radnicima koji su doprineli razvoju školstva u gradu Vršcu i koji su postigli značajna ostvarenja u vaspitno-obrazovnom radu.

Dobitnici nagrade „Nikola Brašovan“ su: Mila Đuričin, nastavnica engleskog jezika u Osnovnoj školi “Mladost” u Vršcu i Velimir Radlovački, profesor računarske grupe predmeta u Školskom centru “Nikola Tesla” u Vršcu.

16300508_1323612221019520_5833756559110041993_o

– Kao i svake godine i ove godine, proslavljamo Svetosavski praznik. Ovo je dan duhovnosti sprskog naroda, jer je naš svetitelj posvetio svoj život traganju za ljubavnju, istinom i duhovnim prosvetiteljem. Tokom svog trnovitog puta, nekadašnji princ, u ovozemaskom životu, a svetac u onozemaljskom životu trudio se da ljudima otvori oči kako bi shvatili vrednost sebe i samog života. Učio nas je već da sagledavanjem životne istine, afirmisanjem duhovnog i stapanjem sa kulturnom baštinom, korenima i tradicijom predaka možemo s ponosom reći da smo služili sebi i svome narodu kao što nam je u amanet zaveštao Sveti Sava, rekla je Dragana Mitrović, gradonačelnica Vršca.

Nagrada "Nikola Brašovan"

Priznanja je, ovogodišnjim laureatima, uručila Marijana Golomeić, članica Gradskog veća zadužena za prosvetu. Čestitala im je i poželela da nastave sa uspešnim radom u svojim školama.

16252278_1323613134352762_143404683373768251_o

– Svim prosvetnim radnicima, učenicima i penzionerima čestitam školsku slavu “Svetoga Savu”. Želela bih da naglasim da biti prosvetni radnnik i učenik jeste velika čast ali takođe i velika odgovrnost jer je u svakom društvu, prosveta “Spiritus movens”. Jedan od principa prosvete, kao što nas je prosvetitelj Sava učio, glasi: treba da učimo da bismo potvrdili ono što smo pre toga mislili, već da slušamo da bismo naučili nešto novo, navela je Marijana Golomeić.

Mila Đuričin, profesorka je engleskog jezika u Osnovnoj školi “Mladost”. Dugi niz godina bila je saradnik Instituta za strane jezike “Đuro Salaj” u Beogradu. Učesnica je brojnih projekata Međunarodnog tima stručnjaka za strane jezike, i konstantno radi na usavršavanju sebe i svojih đaka. Dobitnica je pokrajinske nagrade na konkursu “Talenti 2016”. Od samog početka svoje karijere Mila Đuričin posebnu pažnju posvetila je otkrivanju talenata među đacima, a njeni učenici osvajali su brojne nagrade na domaćim i međunarodnim takmičenjima. U svom radu sa đacima primenjuje različite inovativne metode i tehnike, prezentujući mlađim kolegama kako je konstantno obrazovanje i usavršavanje neophodno svakom nastavniku.

Velimir Radlovački, rođen 20.10.1976. godine u Zrenjaninu, diplomirao na Tehničkom fakultetu „Mihajlo Pupin“ u Zrenjaninu, odsek Profesor informatike, zaposlen je u Školskom centru „Nikola Tesla“ u Vršcu od 1. septembra 1999. godine na radnom mestu nastavnika računarske grupe predmeta. Od 01.09.2013. godine predsednik je aktiva nastavnika opšteobrazovnih predmeta prirodnih nauka, a od 01.09.2014. godine manjim delom radnog vremena radi i kao pomoćnik direktora. Član je školskog tima za stručno usavršavanje nastavnika i tima za samovrednovanje. Osamnaestu godinu za redom predaje opšteobrazovni predmet Računarstvo i informatika, kao i stručne predmete u vezi sa računarskim naukama i informaciono-komunikacionim tehnologijama (Programiranje, Računarske mreže i komunikacije, Računari i programiranje, Poslovna informatika i dr.). U školi brine o IKT resursima, doprinosi održavanju veb sajta, administrira Office365 portal škole i vodi blog na adresi radlovacki.wordpress.com. Akreditovani je ECDL ispitivač i kontakt ECDL test centra naše škole i glavni je kontakt i instruktor Oracle i Cisco Networking akademija u našoj školi.

Kao predmetni nastavnik svoje učenike podučava praktičnim veštinama neophodnih u daljem životu, školovanju i radu, a kao odeljenski starešina usmerava ih da postanu dobri ljudi, vredni i radni članovi ovog društva. U okviru redovne nastave i vannastavnih školskih aktivnosti, učenike podstiče na dodatan rad, trud i zalaganja, kao što su aktivna učešća na dešavanjima u školi i van nje i učešća na mnogobrojnim konkursima i takmičenjima i to sa velikim uspesima. Više puta imao je i po nekoliko finalista i nagrađenih učenika na informatičkim takmičenjima RAF Challenge u organizaciji Društva matematičara Srbije i Računarskog fakulteta u Beogradu. Na takmičenju Kreiranje nastavnih sadržaja korišćenjem slobodnog softvera, 16.01.2015. godine u Sremskim Karlovcima, dobio je plaketu za najboljeg nastavnika – mentora za osvojeno prvo mesto na takmičenju kao i plaketu za školu za najveći broj visokokvalitetnih radova. Na konkursu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za školske programerske timove, 11.07.2016. godine, zajedno sa prvoplasiranom učenicom osvojio je priznanje za sebe i školu.

U svečanom ambijentu Starog dvora Skupštine grada Beograda, 10. decembra 2015. godine, uručeno mu je posebno priznanje za najboljeg nastavnika informatike „Diskobolos 2015“ od strane stručnog žirija kojeg su činili predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Ministarstva prosvjete Crne Gore, Jedinstvenog informatičkog saveza Srbije – JISA, Udruženja profesora informatike Srbije – UPIS i Pedagoškog društva informatičara Srbije – PDIS. Ovoj nagradi prethodilo je učešće u programu „Ugledni nastavnik 2015“ kompanije Microsoft Srbija, kao i druga nagrada na konkursu Ministarstva prosvete Kreativna škola. Od 25.05. do 27.05.2016. bio je predstavnik Srbije na ECDL forumu u Budimpešti.

I pre nego što su postali obavezni, redovno je pohađao kurseve stručnog usavršavanja nastavnika, a kasnije postao i njihov kreator i realizator. U tekućoj školskog godini, u Katalogu programa stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika upisan je kao realizator pet programa. Pre toga bio je realizator nekoliko akreditovanih programa, imao je više zapaženih predavanja na akreditovanim stručnim skupovima i konferencijama i autor je više objavljenih naučnih radova. Imenovan je u člana programskog odbora međunarodne konferencije o slobodnom softveru koja se održala 30.01.2016. u Sremskim Karlovcima.

Angažovan je više puta od strane Ministarstva prosvete i Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja kao član radnih grupa za pregled rukopisa udžbenika, za rad na pravilnicima o nastavnom planu i programu, za pisanje standarda postignuća, programskih ciljeva i ishoda itd. Ove godine angažovan je od strane Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Ministarstva prosvete i kompanije Microsoft za izradu sadržaja i obuku nastavnika predavača u projektu IT karavan o bezbednosti učenika na internetu, koja je prezentovana po celoj Srbiji pa i u Vršcu u OŠ Vuk Karadžić.

Kao odeljenski starešina i predmetni nastavnik računarske grupe predmeta veliki uticaj imao je na učenike koji su uspešno nastavili sa školovanjem u oblasti informacionih tehnologija ili se nakon škole zaposlili u IT sektoru. U prethodnoj školskoj godini, kao odeljenski starešina maturanata organizovao je prezentacije kompanija, organizacija i visokoškolskih ustanova kako bi doprineo profesionalnoj orijentaciji naših učenika. Kao ECDL ispitivač, pokretač, koordinator i instruktor Oracle i Cisco neprofitnih inicijativa, trudio se da omogući učenicima obuke i sertifikate koji bi im proširili znanja i dali prednost prilikom zapošljavanja ili daljeg školovanja.

Ove godine, kao ekspert na projektu prekogranične saradnje Rumunija-Srbija „Vođenje učenika kroz uspešne prekogranične karijere“ takođe je doprineo profesionalnoj orijentaciji učenika naše škole. Pored rada na pomenutim projektima, istakao se kao senior ekspert za izradu kurikuluma i nastavnih materijala na međunarodnom projektu „Inkluzija za zapošljavanje“ na Institutu za informaciono komunikacione tehnologije Malteškog koledža za umetnost, nauku i tehnologiju. Pomagao je učenicima prilikom rada na projektima Fondacije Divac i učestvovao je u timu za izradu četiri projekta prekogranične saradnje naše škole sa obrazovnim ustanovama iz Temišvara i Lugoža. Učestvovao je i u više obuka u projektima u oblasti obrazovanja i IKT-a podržanih od strane institucija EU, uživo ili onlajn.

Ostvaruje odličnu saradnju sa kolegama u kolektivu, gradu i šire, uvek spreman da pomogne, objasni, uradi, naročito kada je pitanju primena savremenih tehnologija u obrazovanju. Duži niz godina samostalno administrira i vodi grupu Profesori informatike na društvenim mrežama koja broji više od 1.100 članova – kolega informatičara. Član je strukovnih udruženja u zemlji i inostranstvu, uvek se stručno usavršava i motiviše ostale kolege u tom pogledu.

Press:

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s