Interreg IPA CBC Romania-Serbia Programme Project Launch Conference

U petak 27.09.2019. godine u konferencijskom centru biblioteke Univerziteta Politehnika u Temišvaru održana je konferencija za lansiranje projekta “Through knowledge to business and smart development of Banat” u programu Interreg-IPA CBC Romania Serbia.

Continue reading