Алгоритми са цикличном структуром

Решења за велики број проблема у програмирању захтевају да се податак за податком обрађује на исти начин. Колико ће се пута неки подаци обрађивати на исти начин може зависити од вредности које унесе корисник, тј. од вредности које не знамо унапред, а чак и да то знамо, било би заморно и потпуно неефикасно један исти поступак преписивати више пута. У таквим случајевима користимо циклусе (петље).

Циклична структура представља поступак који омогућује да се група наредби понавља потребан број пута са контролисаним понављањем. Група наредби која се понавља назива се тело циклуса. Свако понављање назива се итерација. Услов који одређује да ли ће се тело циклуса поново извршити назива се излазни критеријум. У зависности од положаја излазног критеријума у односу на тело циклуса, циклуси могу бити са предусловом и постусловом. У програмском језику C циклусе са реализујемо помоћу while, do-while и for структура.

Алгоритми са предусловом

Пример 1. Исписати бројеве у интервалу од 1 до n.

primer41

Пример 2. Исписати све непарне бројеве у интервалу од 1 до n.

Пример 3. Израчунати и исписати производ бројева од 1 до n.

Пример 4. Израчунати и исписати резултат следећег израза: 2+1+2/3+…+2/n

Пример 5. Израчунати просек n унетих оцена.

primer45.PNG

Пример 6. Израчунати просек n унетих оцена. Ако се за вредност било које оцене унесе јединица, престати са рачунањем и исписати да је просек 1, пошто је ученик недовољан.

primer46


Неовлашћено коришћење ових садржаја, без претходне писмене сагласности аутора, сматра се кршењем Закона о ауторским и сродним правима!