Алгоритми са линијском структуром

Алгоритми линијске структуре (проста структура, секвенца) састављени су од низа серијски компонованих алгоритамских корака. Након извршења једног алгоритамском корака, увек се прелази на први следећи корак, све док се не заврши алгоритам.

Пример 1. Нацртајте алгоритамску шему (дијаграм тока) за следећи задатак: Израчунати и исписати збир два унета броја.

Primer1

Пример 2. Нацртајте алгоритамску шему за следећи задатак: На основу унете вредности странице коцке, израчунати и исписати површину и запремину коцке.

Primer2

Пример 3. Нацртајте алгоритамску шему за следећи задатак: На основу унетих вредности катета правоуглог троугла, израчунати и исписати вредност хипотенузе, његов обим и његову површину.

Primer3


ПИТАЊА ЗА ПРОВЕРУ ЗНАЊА / ДОМАЋИ ЗАДАТАК:
1. Нацртајте алгоритамску шему за следећи задатак: Израчунати и исписати обим и површину круга на основу унете вредности полупречника круга (напомена: у онлајн софтверу за цртање алгоритамских шема користити системску константу _PI).
2. Нацртајте алгоритамску шему за следећи задатак: За унету температуру у степенима Целзијуса, израчунати и исписати температуру у Фаренхајтима.


Неовлашћено коришћење ових садржаја, без претходне писмене сагласности аутора, сматра се кршењем Закона о ауторским и сродним правима!