Алгоритми са вишеструким гранањем

У петом примеру на претходној страни, где је било потребно исписати успех ученика на основу унетe оцене на тесту, као и за сличне проблеме, закључили смо да би било згодније направити алгоритам са вишеструким гранањем, где ће се из једног корака одмах отворити више грана. У том кораку се наводи израз, а у свакој грани једна или више вредности. Ако вредност израза одговара некој од наведених вредности у гранама, извршиће се корак у тој грани. Ако вредност нигде не одговара, извршиће се подразумевана (default) грана. Алгоритми са вишеструким гранањем у програмском језику C реализују се помоћу switch-case структуре.

Пример 1. Нацртајте алгоритамску шему за следећи задатак: Исписати успех ученика на основу унете оцене по следећим правилима: 5: одличан, 4: врлодобар, 3: добар, 2: довољан, 1: недовољан.

switchcase

Пример 2. Нацртајте алгоритамску шему за следећи задатак: Исписати да ли је дан радни дан или викенд ако се уноси редни број дана у недељи, где је понедељак први дан, уторак други итд.

 

Пример 3. Нацртајте алгоритамску шему за следећи задатак: Исписати број дана у месецу ако се уноси се редни број месеца у години, где је јануар први месец, фебруар други итд. Ако се унесе вредност 2  за месец фебруар, питати корисника да ли је година преступна, па ако одговори са “да” исписати 29, а у супротном исписати 28.

 

Пример 4. Нацртајте алгоритамску шему за следећи задатак: Креирати једноставан калкулатор који ће над два унета броја извршити једну од унетих аритметичких операција: +, -, * или /

 


Неовлашћено коришћење ових садржаја, без претходне писмене сагласности аутора, сматра се кршењем Закона о ауторским и сродним правима!