Časopis Internet ogledalo br. 181

Kao ni jedan mesec do sada, maj 2017. je bio preplavljen IT konferencijama. Neke od njih su bile redovne, a neke su iskočile i udenule se u postojeći raspored. Naravno, ovih drugih je bilo neuporedivo više, a za to postoje, kako kažu, dobri razlozi. Prethodni meseci su bili rezervisani za predsedničke izbore i nikom nije padalo na pamet da rizikuje da se pažnja, neophodna za poruke koje se šalju sa ovakvih događanja, dislocira i deli sa političkim kampanjama. Za ovo izdanje “Internet ogledala” izdvojili smo neke događaje koji su se desili do zaključenja ovog broja.

Continue reading

Specijalno izdanje časopisa Internet ogledalo: Internet of Things

internet_ogledaloInternet ogledalo je prvi stručni časopis namenjen IT menadžerima. Časopis je prvenstveno usmeren na primenu softverskih rešenja u poslovanju, kao i na razvoj i usavršavanje menadžerskih znanja i veština u oblasti informacionih tehnologija. Internet ogledalo je najreferentniji časopis za poslovnu primenu informatičkih rešenja, sa najvećom pretplatničkom bazom biznis korisnika u zemlji. Predstavljam Vam novo specijalno godišnje izdanje časopisa Internet ogledalo pod nazivom “Internet of Things, Big Data i Analytics”.

Continue reading

Objavljen je broj 176 časopisa Internet Ogledalo

internet_ogledaloUvodnik IO 176: Svaki septembar, oktobar, pa i novembar, su po pravilu prepuni konferencija na kojima se obrađuju najnoviji tehnološki trendovi. Naravno, redovni čitaoci „Internet ogledala“ mogu, kroz specijalna godišnja izdanja ovog časopisa, da se unapred pripreme i saznaju sve ono o čemu će se na ovakvim konferencijama govoriti u narednoj godini. Ove jeseni su skoro sve konferencije svoje programe i izlaganja bazirale na digitalnoj transformaciji, a ovu temu smo detaljno obradili u istoimenom specijalnom izdanju koje se pojavilo krajem maja ove godine.

Continue reading