Izrada grafikona

Jedna slika vredi više nego 10000 reči

Excel ima mogućnost vizualizacije podataka pomoću grafikona. Podaci se mogu nalaziti na istim ili različitim radnim listovima, a grafikoni mogu biti različitih tipova. Grafikoni su jednostavniji za izvođenje zaključaka na bazi velikog broja podataka nego tabele. Tabelarni prikazi numerikih podatka su vrlo nepregledni, a posebne poteškoće se javljaju prilikom upoređivanja podataka iz različitih radnih listova. Grafička reprezentacija podataka je često intuitivnija i preglednija, tako da znatno olakšava analizu podataka.

Ako želimo da vizualizujemo podatke iz jednog radnog lista, proces započinje selekcijom podataka koji treba da se prikažu na grafikonu. Zatim se u meniju Insert bira paleta Charts.

excel-0

U paleti Charts biramo Recommended Charts ako želimo da nam Excel preporuči tip grafikona ili biramo sami tip grafikona kao na primer:

 • Column – prikazuje podatke u obliku stubića (poredimo vrednosti kroz kategorije);
 • Line – prikazuje podatke u obliku linija (linija trenda napredovanje ili nazadovanja nekih aktivnosti);
 • Pie – prikazuje podatke u obliku pita (učešće svakog dela podataka u totalu);
 • Bar – prikazuje podatke u obliku traka (za poređenje višestrukih vrednosti);
 • Area – prikazuje podatke po oblastima (naglašava razlike između nekoliko skupova podataka kroz određeni vremenski period);
 • Scatter – prikazuje podatke u odnosu na x i y osu (koristi se kada vrednosti koje treba da se pojave u grafikonu nisu na x i y osi, već su razbacane)

Često na grafikonima nalazimo sledeće elemente:

2201e552-f73c-4017-af1e-d664adc35155

 1. Naslov – Chart title
 2. Radna površina – Plot area
 3. Legenda – Legend
 4. Nazivi osa – Axis titles
 5. Oznake na osama – Axis labels
 6. Podeljci – Tick marks
 7. Linije mreže – Gridlines

Kada kliknemo na grafikon, u meniju će se pojaviti palete Chart Design i Format.

excel-1excel-2

Na paletama Chart Design i Format nalazi se dosta opcija koje su već poznate iz programa za obradu teksta Microsoft Word i programa za izradu prezentacija Microsoft PowerPoint. Neke opcije koje se vide na slikama iznad, možda nisu identične u verzijama Excel-a instaliranim na vašim računarima kod kuće.

ZADATAK 1: Pogledajte primer izrade jednostavnog pita grafikona i izradite isti:

ZADATAK 2: Izradite sledeći stubičasti grafikon:

12318b63-5c57-43e7-9e6b-61db8768bdac

ZADATAK 3: Na sledećem grafikonu date su prosečne temperature u Vršcu po mesecima. Kreirajte tabelu sa podacima iz datog grafikona pa potom kreirajte sami što sličniji grafikon:

230-750-temperature-c-sr