PROGRAMIRANJE

Ova stranica namenjena je učenicima Školskog centra “Nikola Tesla” u Vršcu, smera Elektrotehničar informacionih tehnologija, kao pomoć u savladavanju nastavnog predmeta Programiranje, a može biti korisna svima koji žele da nauče programiranje u programskom jeziku C. Neovlašćeno korišćenje sadržaja predavanja, bez prethodne pismene saglasnosti autora, smatra se kršenjem Zakona o autorskim i srodnim pravima!

Predavanja

Dodatna nastava

Literatura

  • Nastavni plan i program, Službeni glasnik RS, Prosvetni glasnik br. 1/2018 [DOWNLOAD]
  • Priručnik o polaganju maturskog ispita u obrazovnom profilu Elektrotehničar informacionih tehnologija – ogled, Beograd, 2016 [DOWNLOAD]

Ostalu literaturu, koja se može koristiti isključivo za internu upotrebu, možete preuzeti sa stranice Literatura. Na stranicu se prijavljujete koristeći lozinku dobijenu od predmetnog nastavnika.

Kursevi na internetu

Softver

  • Microsoft Visual Studio aktuelna verzija [LINK]
  • Microsoft Visual Studio starije verzije [LINK]
  • Visual Studio 2010 Ultimate (x86) – DVD (English) [magnet:?xt=urn:btih:58ade404d87ef8fb937a0e99f08c165e36a868f7]

Takmičenja

Takmičenja iz informatike za učenike srednjih škola (DMS)