Напомена за Visual Studio 2019

Средином априла 2019. године објављена је нова верзија развојног окружења Visual Studio 2019 (Community Edition) коју сте почели да користите код куће и приметили упозорења и грешке које јавља прекомпајлер у вези проблема безбедности функције scanf(), које вас спречавају да извршите build. Како би игнорисали ове грешке, на почетку програма убаците следећу линију:

#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS